gethost.py

Tutkaillessani palvelimen lokeja kaipasin komentorivikäskyä jolla tonkia hostname annetulle ip-osoitteelle. Lyhyt python-skripti ajoi asian.

import sys
import socket

def gethost(ip): """Returns hostname for given ip or ip if no hostname is found.""" try: hostname, aliaslist, iplist = socket.gethostbyaddr(ip) if not hostname or hostname == 'NULL': hostname = ip except socket.gaierror: hostname = ip return hostname

if name == "main": try: ip = sys.argv[1] except IndexError: sys.exit("Usage: gethost.py ip") print gethost(ip) </pre> </code>

Tämän jälkeen .bash_profile tiedostoon rivi:

alias gethost=&#8217;python /Users/uninen/skriptit/gethost.py&#8217;

Muiden mietteitä

<host> Tai host -komento tekee saman: host 1.2.3.4

<Uninen> No niinpä tietysti! Aina kun keksin jotain etäisestikään järkevää, huomaan myöhemmin, että se on jo keksitty aikaisemmin :) Kiitos vinkistä

» Lokeroissa python, nörtteily